Bouwgrond is niet altijd beschikbaar om betaalbare woningen te realiseren. Zo ook in Loosbroek. Nadat de grondprijzen in maart van 2022 zijn vastgesteld zal de gemeente van Bernheze een vijfentwintig bouwkavels verloten die aan de Schaapsdijk gelegen zijn. En verder zullen nog vijf overige bouwkavels worden gereserveerd worden voor sociale woningbouw. Heb je zelf een stuk grond die je geschikt wilt maken voor bouw? Rijnmond Funderingstechniek is dan de partij die jou kan helpen met dat werk.

Dit besluit is gebaseerd op de roep om meer meer woningen in het dorp te bouwen. De inwoners van het Loosbroekse dorp vragen al jaren om nieuwbouw en nu eindelijk is het college van B & W overstag gegaan om de inwoners tegemoet te komen. Vorig jaar zijn er handelingen verricht om de kavels bouwrijp te maken. En in afzienbare tijd zal er dan gestart worden met de uitgifte van de stukken grond. De wethouder heeft dit bevestigd aan de inwoners die lang op dit moment hebben gewacht.

Bouwgrond voor geïnteresseerden

Mensen die interesse hebben in een stuk bouwgrond hebben wel wat geluk nodig om te worden ingeloot. En de gelukkigen mogen daarna flink uitgeven. De kavelprijzen variëren namelijk van 328 tot 391 euro per vierkante meter. Wil je dus een stukje grond dan zal je er flink wat voor over hebben. Nadat er kritiek was geuit door leden van de raad over de eerste taxatieprijs die al hoger uitviel is er door een extern bureau een tweede prijsbepaling gedaan als second opinion. Dat bureau heeft kunnen vaststellen dat de prijzen kloppen conform de huidige markt en dat ze horen in de regio waarin de bouwgrond wordt aangeboden.

Het was al langer niet duidelijk of men op de Schaapsdijk mocht bouwen. Dat werd versterkt doordat drie omwonenden van het toekomstige bouwgebied bezwaar hadden gemaakt tot aan de Raad van State toe. De betrokken wethouder van Dieperbeek is inmiddels bezig om de onderhandelingen af te sluiten nadat er intensief door allen is overlegd en de grondprijzen eenmaal zijn vastgelegd. Dergelijke juridische processen kunnen maanden duren waardoor het uiteindelijke bouwproces langzaam op gang komt. Voor zulke kleine gemeenten is het absoluut noodzakelijk dat alle omwonenden op één lijn zitten en dat er een gevoel van overeenstemming ontstaat. De uiteindelijke afspraken zijn mondeling afgesproken, maar door het begrip van alle betrokkenen waarschijnlijk voldoende om de bezwaren te laten intrekken.

Door alle maatregelen en de nieuwbouw van huizen hoopt men dat de woningnood voor het grootste deel wordt opgelost. Het gaat hierbij om de druk op de kleinste kern van de gemeente. De huidige stappen betreffen nu de uitgifte van de grond aan geïnteresseerden.